Secebis kekuatan dalam pencarian ilmu
Sebuah faedah ilmu yang sangat berharga dari ulama besar masa silam Ahmad bin ‘Abdul Al Haroni yang dikenali sebagai Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memberikan nasihat bagaimana kita seharusnya beramal ma’ruf nahi mungkar iaitu mengajak pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran.Syaikhul Islam mengatakan,
“Orang yang ingin beramal ma’ruf nahi mungkar semestinya memiliki tiga bekal iaitu:
[1] ilmu,
[2] lemah lembut, dan
[3] sabar

Ilmu haruslah ada sebelum amal ma’ruf nahi mungkar (di awal).
Lemah lembut harus ada ketika ingin beramal ma’ruf nahi mungkar (di tengah-tengah).
Sikap sabar harus ada sesudah beramal ma’ruf nahi mungkar (di akhir).”


Berikut perincian yang kami olah dari perbahasan Syaikhul Islam.

Pertama: Bekal Ilmu di Awal

‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz mengatakan,

مَنْ عَبَدَ اللهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلُحُ

“Barangsiapa yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, maka ia akan membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan banyak kebaikan.”

Begitu pula Mu’adz bin Jabal pernah mengatakan,

العِلْمُ إِمَامُ العَمَلِ وَالعَمَلُ تَابِعُهُ

"Ilmu adalah pemimpin amalan. Sedangkan amalan itu berada di belakang ilmu.”

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan,
“Ini memang benar. Yang namanya maksud dan amalan tanpa disertai ilmu, maka hanya mengakibatkan kebodohan, kesesatan dan sekadar mengikuti hawa nafsu sebagaimana telah dijelaskan. Inilah beza antara orang Jahiliyah dan seorang muslim. Seorang muslim haruslah membekalkan dirinya dengan ilmu dalam beramal ma’ruf nahi mungkar dan harus mampu membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seseorang juga harus mengetahui bagaimana kondisi orang yang akan diajak pada kebaikan dan dilarang dari kemungkaran. Antara bentuk yang mendatangkan kebaikan adalah melakukan amal ma’ruf nahi mungkar sesuatu tuntutan yang diajarkan dalam Islam (jalan yang lurus). Jika seseorang membekalkan dirinya dengan ilmu, maka itu akan membuatkan dia lebih cepat mencapai tujuannya.”


Kedua: Lemah Lembut di Tengah-Tengah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar


Dalam amal ma’ruf nahi mungkar hendaklah ada sikap lemah lembut, sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,
إِنَّ الرِّفْقَ لاَ يَكُونُ فِى شَىْءٍ إِلاَّ زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ شَانَهُ

“Sesungguhnya jika lemah lembut itu ada dalam sesuatu, maka ia akan senantiasa menghiasanya. Jika kelembutan itu hilang, maka pastilah hanya akan mendatangkan kejelekan.”[1]


Begitu pula beliau bersabda,


إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِى عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ

“Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut. Dia menyukai kelembutan dan Dia akan memberi kepada kelembutan yang tidak diberikan jika seseorang bersikap kasar.”[2]Ketiga: Bersabar di Akhir

Setelah melakukan amal ma’ruf nahi mungkar, haruslah ada sikap sabar terhadap setiap gangguan. Syaikhul Islam mengatakan, “Setiap orang yang ingin melakukan amar ma’ruf nahi mungkar pastilah mendapat rintangan. Oleh karena itu, jika seseorang tidak bersabar, maka hanya akan membawa lebih banyak kerosakan daripada mendatangkan kebaikan.”

Luqman pernah mengatakan pada anaknya,

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأمُورِ

“Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”
(QS. Luqman: 17)

Oleh sebab itu, Allah memerintahkan kepada para Rasul – dan mereka adalah imam (pemimpin) dalam amal ma’ruf nahi mungkar- untuk bersabar, sebagaimana hal ini Allah perintahkan pada penutup Rasul (yakni Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam). Bahkan perintah ini Allah sandingkan dengan penyampaian kerasulan. Hal ini dapat kita lihat dalam surah Al Mudatsir (surah yang merupakan tanda Muhammad menjadi Rasul), yang turun setelah surat Iqro’ (surah yang merupakan tanda Muhammad diangkat sebagai Nabi).


يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ, قُمْ فَأَنْذِرْ, وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

“Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Rabbmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Rabbmu, bersabarlah.”
(QS. Al Mudatsir: 1-7)


Allah membuka surat yang merupakan pertanda beliau diangkat menjadi Rasul dengan perintah memberikan peringatan (indzar). Di akhirnya, Allah tutup dengan perintah untuk bersabar. Yang namanya memberi peringatan (indzar) adalah melakukan amal ma’ruf dan nahi mungkar. Maka ini menunjukkan bahawa sesudah seseorang melakukan amal ma’ruf nahi mungkar, hendaklah ia bersabar.

Demikian faedah dari Syaikhul Islam sebagai bekal bagi orang yang ingin beramal ma’ruf nahi mungkar.

Semoga kita dapat renungkan nasihat yang diberikan dalam setiap tindak tanduk kita ketika ingin memperbaiki orang lain. Hanya Allah yang memberi taufik.


Faedah Ilmu dari Risalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah:


Al Amru bil Ma’ruf wan Nahyu ‘anil Mungkar, hal. 15-18, Mawqi’ Al Islam "

*********************************